โครงสร้างบุคคลากร

นายประพันธ์ ทองสีดำ

พัฒนาการอำเภอรามัน

นางสนธยา ยือราน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังพญา

นายกิตติ ชอบอารมณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโกตาบารู และตำบลบาลอ

นายอับดุลนาเซ ดอปอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเนินงาม และตำบลกาลอ

น.ส.พาซีหย๊ะ กึกก้อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกอตอตือร๊ะ และตำบลบาโงย

นายสมาน มาซิดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะโละหะลอ

นางแสงระวี แปเราะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลจะกว๊ะ

นายสามารถ อิแอ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลกายูบอเกาะ

นางสาวเมธาวี มานิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลอาซ่อง

นายฮาซัน ยะเยริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกะรอ

นางสาวรำไพพรรณ โทบุรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบือมัง

นางสิวิภา ศุกรวรรณ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลท่าธง

เจ้า....
รับผิดชอบตำบล..

(Visited 1,255 times, 2 visits today)