พช.รามัน ประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูล และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 5 ครั้ง

🌼พช.รามัน ประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูล และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนายสามารถ อิแอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูล และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบัน และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 5 times, 1 visits today)