พช.รามัน เข้าพบและแสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสอำเภอรามัน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอสุวรรณคูหา

เข้าชม 4 ครั้ง

🌼พช.รามัน เข้าพบและแสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสอำเภอรามัน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน เข้าพบและแสดงความยินดีกับสิบตำรวจตรี ชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)