พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ตำบลอาซ่อง อย่างต่อเนื่อง

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ตำบลอาซ่อง อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ที่ 1 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวเมธาวี มานิตพัฒนากรประจำตำบลอาซ่อง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตรวจรับ ปลัดประจำตำบลอาซ่อง และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย ในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 คือนางแมะงอ ยาโม 97/4 หมู่ที่ 1 ตำบลอาซ่อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในวันนี้ช่างผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ความคืบหน้าประมาณ 90% เหลือเพียงใส่ประตูบ้าน และเก็บความเรียบร้อย กำหนดการของผู้รับเหมาจะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (วันพรุ่งนี้)

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)