พช.รามัน ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการ กข.คจ. ตำบลบาโงย

เข้าชม 3 ครั้ง

🌼พช.รามัน ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการ กข.คจ. ตำบลบาโงย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านปาโล๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบาโงย และตำบลกอตอตือร๊ะ ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้ค้างชำระโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่งสมาชิกกลุ่มกำหนดให้มีการติดตามชำระหนี้ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ในการนี้ผลการติดตามสำหรับลูกหนี้ที่มาชำระเงินวันนี้มีจำนวน 23 ราย และมีผู้ที่ขอปิดยอดจำนวน 2 รายฯ ละ  5,000 บาท

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 3 times, 1 visits today)