พช.รามัน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) อำเภอรามัน

เข้าชม 2 ครั้ง

🌼พช.รามัน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) อำเภอรามัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น ณ พื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายฮาซัน ยะเยริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP พร้อมด้วยนางสาวเมธาวี มานิต พัฒนากรประจำตำบลอาซ่อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้
ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่าย KBO ยะลา อำเภอรามัน จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มตือปงโกตา (ขนมทองพับ) ต.โกตาบารู
2. กลุ่มจักรสานโกตา ต.โกตาบารู
3. กลุ่มมัดย้อม Dikota ต.โกตาบารู
4. กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ต.อาซ่อง

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

 

(Visited 2 times, 1 visits today)