พช.รามัน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

🌼พช.รามัน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ หมู่ที่ 5 ที่ทำการกำนัน ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้น.ส.ภดารียะห์ โต๊ะอุง อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุ ส่งสัจจะประจำเดือนสิงหาคม มีสมาชิกจำนวน 36 ราย

ในการนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นประโยชน์กับสมาชิก ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 9 times, 1 visits today)