พช. รามัน จัดโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

เข้าชม 6 ครั้ง

🌼พช. รามัน จัดโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมกาบู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน พร้อมด้วยนายสามารถ อิแอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ซึ่งเป็นการหาทุนเพิ่มให้กองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละกองทุนไม่น้อยกว่ากองทุนละ 999 บาท เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีความมั่นคงและยั่งยืน สำหรับดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน

โดยมีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้าน และตัวแทนฯ เข้าร่วมประชุมโครงการในครั้งนี้

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)