พช.รามัน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลยะต๊ะ

เข้าชม 10 ครั้ง

🌼พช.รามัน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลยะต๊ะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้.ภดารียะห์  โต๊ะอุง  อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ  ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยะต๊ะ เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอประจำตำบลยะต๊ะ หน่วยทหารพราน ที่4107 ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ปกครอง บัณฑิตอาสามาตุภูมิ ผู้นำศาสนา อสม. และผู้นำกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุม

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาย
#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 10 times, 1 visits today)