พช.รามัน ดำเนินการปิดยอดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทสตรี ตำบลกอตอตือร๊ะ

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ดำเนินการปิดยอดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทสตรี ตำบลกอตอตือร๊ะ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ณ เวลา 14.00 น. ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ  กึกก้อง พัฒนากรตำบลกอตือร๊ะ และตำบลบาโงย นำกลุ่ม ok.shop ตำบลกอตอตือร๊ะ ดำเนินการปิดยอดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทสตรี จำนวน 172,419.20 บาท พร้อมยื่นเอกสารของดดอกเบี้ยนัด ให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)