พช.รามัน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาบู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน

นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

ในการนี้ นายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ คือ  กลุ่มต่อยอดการทำมะพร้าวคั่ว ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)