พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวภดารียะห์ โต๊ะอุง อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ พร้อมด้วยนางปราณี นีรรัตน์ พัฒนากรตำบลเกะรอ และตำบลกาลูปัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่ามีสมาชิกในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตีบุอย่างมาก

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 8 times, 1 visits today)