พช.รามัน ติดตามการเก็บเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโล๊ะหะลอ

เข้าชม 6 ครั้ง

🌼พช.รามัน ติดตามการเก็บเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโล๊ะหะลอ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายสมาน มาซิดง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตะโล๊ะหะลอ ลงพื้นที่ ติดตามการเก็บเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนให้มากที่สุด

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)