พช.รามัน ร่วมเวทีคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดยะลา

เข้าชม 11 ครั้ง

🌼พช.รามัน ร่วมเวทีคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดยะลา

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน พร้อมด้วยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการ​อำเภอรามัน และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบือมัง​ ปลัดอำเภองานป้องกัน เจ้า​หน้าที่​พัฒนา​ชุมชน ผบ.ร้อย.ทพ.ในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ในการนี้อำเภอรามัน ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด บ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2.ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง
3.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปงตา
4.ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 11 times, 1 visits today)