พช.รามัน ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพงจือนือเร๊ะ

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพงจือนือเร๊ะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดบือยอง หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายสามารถ อิแอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกายูบอเกาะ ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวาระ ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกอวทุนแม่ของแผ่นดิน
3. 10 ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย
3.1 ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน
3.2 รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่
3.3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
3.4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
3.5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
3.6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.7 ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี
3.8 จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3.9 รับรองครัวเรือนปลอดภัย
3.10 รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)