พช.รามัน ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการ กข.คจ. ตำบลบาโงย

เข้าชม 10 ครั้ง

🌼พช.รามัน ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการ กข.คจ. ตำบลบาโงย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบาโงย และตำบลกอตอตือร๊ะ ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้ค้างชำระโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในการนี้ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้ครัวเรือนที่มีหนี้ค้างชำระรับทราบ

ผลการติดตามผู้กู้ยืมเงินเอง และทายาทผู้เสียชีวิต รับสภาพหนี้รวมจำนวนทั่งสิ้น 39 ราย พร้อมเลือกกรรมการชุดใหม่เพื่อติดตามหนี้ โดยมติที่ประชุมจะผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 10 times, 1 visits today)