พช.รามัน ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 4 ครั้ง

🌼พช.รามัน  ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  ณ หมู่ที่ 5 ที่ทำการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลีมะห์ บ้านตีบุ ตำบลยะต๊ะอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวภดารียะห์ โต๊ะอุง อาสาพัฒนา พร้อมด้วยนางปราณี นีรรัตน์ พัฒนากรตำบลเกะรอ และตำบลกาลูปัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานแก่กลุ่มฯ และผู้สนใจในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการรับสมัคร เลือกคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ 1.ความซื่อสัตย์  2.ความเสียสละ 3.ความรับผิดชอบ 4.ความเห็นอกเห็นใจกัน 5.ความไว้วางใจกัน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)