พช.รามัน ลงพื้นที่ปฏิบัติการถ่ายภาพมุมสูงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน แระจำปี 2565 ตำบลกายูบอเกาะ

เข้าชม 14 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ปฏิบัติการถ่ายภาพมุมสูงพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ตำบลกายูบอเกาะ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายสามารถ อืแอ พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลกายูบอเกาะ กองร้อยทหารพรานที่ 4104 และสถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการถ่ายภาพมุมสูง พื้นที่ดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล ของนายอับดุลรอแม แปตาลี ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการขุดแล้วเสร็จ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนา ให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ประจำหมู่บ้านต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน
#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 14 times, 1 visits today)