พช.รามันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านรายได้ ประเภทสงเคราะห์ เขตตำบลกายูบอเกาะ และเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

เข้าชม 11 ครั้ง

🌼พช.รามันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านรายได้ ประเภทสงเคราะห์ เขตตำบลกายูบอเกาะ และเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายสามารถ อิแอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกายูบอเกาะ ลงพื้นที่พร้อมทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง มอบถุงยังชีพแกครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านรายได้ ประเภทสงเคราะห์ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเขตตำบลกายูบอเกาะ และเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จำนวน 13 ครัวเรือน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 11 times, 1 visits today)