พช.รามัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายกอเซง ดอรอแมง ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปงตา พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปงตา เข้าร่วมประชุมในครังนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกวดต่อไป

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวรำไพพรรณ โทบุรี พัฒนากรประจำตำบลบือมัง พร้อมด้วยนายสามารถ อิแอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมการประชุมในครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Online

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)