พช.รามัน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบือมัง

เข้าชม 6 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบือมัง

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวรำไพพรรณ โทบุรี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบือมัง พร้อมด้วยนางเมธาวี มานิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565 ได้เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และมีการนำข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านมาวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของตำบล (SWOT Analysis)  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสตรี และบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)