พช.รามัน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลกอตอตือร๊ะ

เข้าชม 8 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลกอตอตือร๊ะ

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลกอตอตือร๊ะและตำบลบาโงย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565 ร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าตำบล และนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำ อบต.กอตอตือร๊ะ ร่วมบูรณาการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และมีการนำข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านมาวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของตำบล (SWOT Analysis) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสตรี และบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 8 times, 1 visits today)