พช.รามัน ผนึกกำลัง จัดกิจกรรม ปลูกฟ้าทะลายโจร “ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะ

เข้าชม 19 ครั้ง

พช.รามัน ผนึกกำลัง จัดกิจกรรม ปลูกฟ้าทะลายโจร “ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะ

วันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.  ณ บริเวณศาลาประทับ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายอัสมี มะโร๊ะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าธง พร้อมด้วยนางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวซารีนะห์ ตายงปากอ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เยาวชน สตรี ปราชญ์ชุมชน มีการบรรยายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย จ.ส.อ. อภิวัฒน์ บาหลัง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ร้อย.ฉพ.ทพ.4115 และการส่งเสริมอาชีพด้วยการปลูกฟ้าทะลายโจร โดย นายซัมซูดิน พรหมเลข เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณศาลาประทับบ้านเกาะ จำนวน 100 ต้น ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหา COVID-19 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บและแบ่งปันผลผลิตนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนธันวาคม (ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 19 times, 1 visits today)