พช.รามัน ลงพื้นที่และติดตามระหว่างการดำเนินการขุด โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

เข้าชม 29 ครั้ง

พช.รามัน ลงพื้นที่และติดตามระหว่างการดำเนินการขุด โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

วันที่ 07 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางปราณี นีรรัตน์ พัฒนากรประจำตำบลเก๊ะรอและนายสมาน มาซิดง พร้อมด้วยลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนาโมเดล” ลงพื้นที่และติดตามระหว่างการดำเนินการขุดในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ของนายมะนุง สะโอง ณ ม.3 บ้านตาเนาะปูโยะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา

 

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

 

(Visited 29 times, 1 visits today)