พช.รามัน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

เข้าชม 10 ครั้ง

พช.รามัน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดบ้านตาลาแน ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน พร้อมด้วยนายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายอับดุลนาเซ ดอปอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 10 times, 1 visits today)