พช.รามัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

เข้าชม 13 ครั้ง

พช.รามัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ณ มัสยิดกลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ บุคลากรฝ่ายปกครอง  ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรามัน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 13 times, 1 visits today)