พัฒนากรลุยพื้นที่ครัวเรือนปลูกผักฯ

เข้าชม 11 ครั้ง

(@) YALA เมืองน่าอยู่

พัฒนากรลุยพื้นที่ครัวเรือนปลูกผักฯ #Raman Ramai ยุค 5g

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

นางเจนจิรา ดอยอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกอวังพญา ร่วมด้วยนางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง นายอัสมี มะโร๊ะและนายธีศักดิ์ โอรพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19  ณ บ้านหัวควน ม.6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(Visited 11 times, 1 visits today)