@ พช.ปัว: สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

@ พช.ปัว: สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว โดย นางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว และรองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ถ่ายภาพพื่อประชาสัมพันธ์ การสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว: รายงาน
#ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง#

(Visited 5 times, 1 visits today)