@ พช.ปัว : ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

@ พช.ปัว : ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์
⏰วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว โดยนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการปัว มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตำบลศิลาแลง ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน
🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว : รายงาน
#ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง#

(Visited 4 times, 1 visits today)