@พช.ปัว : ติดตาม เตรียมความพร้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

@พช.ปัว : ติดตาม เตรียมความพร้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”
📣วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานพเฒนาชุมชนอำเภอปัว โดยนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ติดตาม เตรียมความพร้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว เพื่อเตรียมพื้นที่ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” แก่ครัวเรือน นายสมพงษ์ ไชยปาละ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
🎬สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว : รายงาน
#ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง#

(Visited 3 times, 1 visits today)