@ พช.ปัว : ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอปัว ประจำเดือนกันยายน 2565

@ พช.ปัว : ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอปัว ประจำเดือนกันยายน 2565
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว โดยนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอปัว ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อหารือข้อราชการและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีข้อราชการ ดังนี้
1.มอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 แก่ครัวเรือนนางอัมพร พินิจทะ บ้านดอนมูล หมู่ 5 ตำบลศิลาเพชร
2.การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”
3.โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
ในการนี้ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว : รายงาน
# ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง #

(Visited 1 times, 1 visits today)