@ พช.ปัว : ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565

@ พช.ปัว : ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว โดยนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.พช. ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกข้าราชการประจำ สมาชิกข้าราชการบำนาญและสมาชิกจากหน่วยงานอื่นจำนวนทั้งสิ้น 134 คน ในการนี้ นายชำนาญ บูดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว : รายงาน
# ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง #

(Visited 2 times, 1 visits today)