@ พช.ปัว : ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61

@ พช.ปัว : ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว โดยนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61 ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานดำเนินกิจกรรม ฯ ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และโรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญถวายภัตตาหาร และสังฆทานแด่พระสงฆ์
2. อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่61
3. มอบประกาศแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ทำงานครบ 25 ปี
4. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลงานดีเด่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว : รายงาน
# ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง #

(Visited 3 times, 1 visits today)