@อำเภอปัว@รับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2.ค. ระดับตำบลไชยวัฒนา

@ พช.ปัว @ รับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2.ค. ระดับตำบล
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว มอบหมายให้ นางสาวอัมพร พรมตาแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลและรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล ประจำปี 2564 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน
-:สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว/ รายงาน :- ถิ่นผู้กล้า พญาผานอง
#จปฐ.
#กชช2ค

(Visited 2 times, 1 visits today)