@อำเภอปัว@ โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 14-15 กันยายน 2564 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนมูล ม.5
ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)