@อำเภอปัว@ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน

(Visited 2 times, 1 visits today)