@อำเภอปัว@ติดตามการดำเนินโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” แปลงนายรังสรรค์ เตไชยชะนันท์

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ติดตามการดำเนินโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” แปลงนายรังสรรค์ เตไชยชะนันท์ ครัวเรือนต้นแบบ ตำบลแงง อำเภอปัว

(Visited 17 times, 1 visits today)