สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว

จังหวัดน่าน

นางชนิกา สุปินะ

พัฒนาการอำเภอปัว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง