ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ก.ย. 2561

กิจกรรมนำเสนอและส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเที่ยว (ตลาดนัดชุมชน) บ้านโภคาภิวัฒน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพร [...]