โครงสร้างบุคลากร

นางสาวพรกนก สุขอุดม

พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

นางดวงรัตน์ ฤกษ์ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเกศรา   วงษ์วัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวน้ำฝน   เพ็ชรเส้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาวีร์   ใจดี
อาสาพัฒนา
(Visited 813 times, 2 visits today)