⛳️อำเภอพรหมบุรี ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🗓วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 🗓
🌸 นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการในสังกัดอำเภอพรหมบุรี ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรีร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
🌸 โดยอำเภอพรหมบุรี ได้รับเกียรติจาก นางดวงพร อารีพันธุ์ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอพรหมบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายการประดิษฐ์ผีเสื้อจากเศษผ้าให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี
📸 ภาพ /ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(Visited 30 times, 1 visits today)