โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพระหฤทัย ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 102 times, 1 visits today)