โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร

(Visited 54 times, 1 visits today)