การประชุมเตรียมการแสดงของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอพรหมบุรี ภายในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแสดงของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอพรหมบุรี ภายในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 โดยมีนางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี

(Visited 103 times, 1 visits today)