จัดกิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการพัฒนาครัวเรือนยากจน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดสุรินทร์

@สพอ.ปราสาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและสาธิตนิทรรศการมีชีวิต ตามโครงการ “ช่วยแม่ขายของ”

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 📅วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 📣นางอัญชนา มีชั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสา [...]
อ่านเพิ่มเติม