เตรียมความพร้อมในการ Kick Off เอามื้อสามัคคี ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกัน-บรรเทาโควิด-19 และสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🏰 สพอ.ปราสาท เตรียมความพร้อมในการ Kick Off เอามื้อสามัค [...]
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ แบบของจังหวัดสุรินทร์ 1:2 ธารานาวา ของนายวิเวก ตรงสูญดี

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 📅วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวสันต์ ชิงชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ 2564

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 📅วันที่ 9 มิถุนายน 2564 📣สำนักงานพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม