@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสา [...]
อ่านเพิ่มเติม

⏩ @…อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประชุมครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล มีกลุ่มเป้าหมาย 246 ครัวเรือน

🌱🥬สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ์เตรียม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างพลังสตรีสุรินทร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในวันสตรีสากล”

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสา [...]
อ่านเพิ่มเติม