ที่อยู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   32140

เบอร์โทรศัพท์ /โทรสาร.044 - 551423 

อีเมล์  cddprasat@gmail.com    

Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท 

http://district.cdd.go.th/prasat/

 

นายชาลี ชูชี ผู้ดูแลเว็บไซต์ โทร 044 551423 หรือ 0878727833

 

(Visited 3,892 times, 1 visits today)