พิธีเปิดอาคารตลาดสินค้า OTOP ที่ว่าการอำเภอปราสาท

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 5 สิงหาคม 2564
📣นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานเปิดตลาด ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร” ตามนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดแห่งนี้ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าของอำเภอปราสาทและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ สินค้าโอทอป อาหารพื้นบ้าน และสินค้าอีกมากมาย ณ อาคารตลาดสินค้า OTOP ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำหน่ายสินค้า ทุกวันจันทร์-ศุกร์

(Visited 74 times, 1 visits today)