เตรียมความพร้อมในการ Kick Off เอามื้อสามัคคี ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกัน-บรรเทาโควิด-19 และสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🏰 สพอ.ปราสาท เตรียมความพร้อมในการ Kick Off เอามื้อสามัคคี ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกัน-บรรเทาโควิด-19 และสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยพัฒนากร และ นพต. ได้เข้าเยี่ยมชม สวนสมุนไพรบ้านปราสาท บ้านปราสาท หมู่ที่6 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ทาง นางสำอางค์ จานิกร ได้มอบกล้า ฟ้าทะลายโจร จำนวน 50 ต้น ไว้ปลูกในกิจกรรม Kick Off และพาชมพืชสมุนไพรภายในสวน เช่น พลูคาว กระชายดำ พนมสวรรค์ ว่านตีนตะขาบ และอื่นอีกมากมาย
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

(Visited 25 times, 1 visits today)