การประกวดเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 บ้านยางตาราด

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰

📅วันที่ 16 มิถุนายน 2564

📣นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกิจกรรมการประกวดเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาทเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ประกวดในโซนกลางประกอบด้วยอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท อำเภอเขวาสินรินทร์เเละอำเภอจอมพระ ทั้งนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากชาวบ้านยาตาราดและศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ของนายศักดิ์นรินทร์ สมนิยาม ม.2 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท

📣นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท พร้อมด้วยนางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท ให้การต้อนรับ โดยอำเภอปราสาทได้ประกวดในประเภทหมู่บ้านแศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ของบ้านยางตาราด หมู่10 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท โดยมีนางประจวบ เเก้วกลม กำนันเเละผู้ใหญ่บ้านยางตาราด หมู่ที่10 ตำบลปราสาททนง ณ ศาลาประชาคม บ้านยางตาราด หมู่ที่ 10 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(Visited 24 times, 1 visits today)